Skip to content

โรคความดันโลหิตสูงคืออะไร

ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตคือแรงบีบหรือแรงผลักของหัวใจที่จะส่งให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เมื่อหัวใจบีบตัว หัวใจจะบีบเลือดไปยังหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดความดันโลหิตซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และแรงต้านทานของหลอดเลือด  ค่าปกติของคนเราคือ 120/80 มิลิเมตรปรอท แต่ไม่ควรเกิน 140/90 หากสูงกว่านี้แสดงว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดร้ายแรงมากมาย อาทิ โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต เส้นเลือดสมองแตก ฯลฯ

แต่เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการรุ่นแรงในช่วงแรก ทำให้ผู้คนจำนวนมากเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่รู้ตัว จึงเรียกโรคนี้ว่าเพชฌฆาตเงียบ

สาเหตุของการเกิดความดันโลหิตสูง

เกิดจากพฤติกรรมและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการบริโภคอาหารรสเค็ม ขาดการออกกำลังกาย นั่งๆ นอนๆ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก สูบบุหรี่และมีภาวะเครียด รวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นได้และเป็นสาเหตุให้เกิดหัวใจล้มเหลวหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ และมีแนวโน้มเพิ่มการเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายได้