Skip to content

ถั่งเช่ากับโรคมะเร็ง

การใช้เห็ดถั่งเช่าในโรงพยาบาลเพื่อต่อต้านรักษามะเร็งและเนื้องอก

ตามที่ศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering Cancer Center หรือ MSKCC ได้รายงานว่า เห็ดถั่งเช่ามีฤทธิ์ต้านเนื้องอกมะเร็ง ช่วยบำบัดอาการและผลข้างเคียงจากการรับเคมีบำบัด และผลกระทบของโรคเบาหวาน โดย MSKCC ยังมีผลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้อีกว่า เห็ดถั่งเช่าเป็นนารักษามะเร็งโดยมันจะะออกฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด และยังได้รับการยืนยันอีกด้วยว่า เห็ดถั่งเช่าสามารถช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวมีชีวิตที่ยาวนานมากขึ้นเพื่อต่อสู้กัโรคมะเร็ง ทั้งยังเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว T helper และยังลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และที่สำคัญที่สุดสามารถเพิ่มการทำงานของกลไกธรรมาชาติเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง
นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ยังมีรายงานที่แสดงให้เห็นอีกด้วยว่า เห็ดถั่งเช่า สามารถช่วยให้คนไข้ที่รับเคมีบำบัดมีอาการดีขึ้น รู้สึกมีพลังมากขึ้น

หลักฐานที่พิสูจน์ว่าเห็ดถั่งเช่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้

ถั่งเช่ากับโรคมะเร็ง

ถึงแม้ว่าการศึกษาเรื่องเห็ดถั่งเช่ากับมะเร็งในมนุษย์ยังจำกัด แต่จากผลการศึกษากับสัตว์และในห้องทดลองก็แสดงให้เห็นว่า เห็ดถั่งเช่า มีความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งได้และยังช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวจากกอาการเม็ดเลือดขาวต่ำจากการรับเคมีบำบัดได้ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ยาบางอย่างออกฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งอีกด้วย

ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2008 เกี่ยวกับการทดลองทางชีววิทยาและการแพทย์ นักวิจัยได้สำรวจพบว่าหนูทดลองที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำซึ่งเป็นผลจากการรับเคมีบำบัด หลังจากได้รับเห็ดถั่งเช่าทุกวันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่าหนูทดลองมีซลล์เม็ดเลือดขาวสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารจากเห็ดถั่งเช่านั้นพบว่า กลุ่มที่บริโภคเห็ดถั่งเช่ามีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าถึง 50% เลยทีเดียว นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังมีข้อสังเกตุว่า เห็ดถั่งเช่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างกระดูกใหม่ โดยทำหน้าที่เป็นโปรตีนซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการผลิตเซลล์กระดูกใหม่อีกด้วย

ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Cancer Chemotherapy and Pharmacology ปี 2007 กล่าวว่าสาร คอร์ดิเซปิน (cordycepin) จากในเห็ดถั่งเช่า ส่งผลต่อการตายของเซลลืมะเร็งในช่องปาก โดยออกฤทธิ์ให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเอง

นักวิจัยยังใช้ วิธีการในการตรวจวิเคราะห์เซลล์  (flow cytometry) เพื่อแสดงให้เห้นว่าเซลล์มะเร็งลดจำนวนลงจากประสิทธิภาพของเห็ดถั่งเช่า ซึ่งผลจะยิ่งดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาถึงประโยชน์ใหม่ๆของเห็ดถั่งเช่าอย่างต่อเนื่อง ในการทดสอบอื่นๆ ในห้องทดลองในปี 2009 นักวิทยาศาสตร์ได้แยกสารสำคัญอีก 2 ตัวที่มีฤทธิ์ฆ่ามะเร็งในเห็ดถั่งเช่าออกมาเพิ่มเติม และตั้งชื่อมันว่า gliocladicillins A and B ซึ่งมันสามารถยับยัั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยทำให้มันทำลายตัวเอง โดยสาร gliocladicillin นี้ถูกเรียกว่า effective antitumor agents หรือสารต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ยังศึกษาในการใช้มันรักษาในมนุษย์ต่อไป