Skip to content

ถั่งเช่า เพิ่มพลัง

ถั่งเช่าทิเบตหรือตังถั่งเช่า กับการเพิ่มพลังความแข็งแกร่งของร่างกายและสมรรถภาพในการเล่นกีฬา
 
การศึกษาในปี 2010 ที่ตีพิมพ์ใน Journal of Alternative and Complementary Medicine แสดงให้เห็นว่าการบริโภค เห็ดถั่งเช่าทิเบต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายให้ดียิ่งขึ้นและมีส่วนทำให้สุขภาพโดยรวมของร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในผู้สูงอายุ
 
เห็ดถั่งเช่าทิเบต มีส่วนช่วยในการเพิ่มพลังงานแก่ร่างกาย (เช่นเดียวกันกับสมุนไพร อื่นๆ เช่น MACA (มาคา) หรือ โสมเปรู ซึ่งเป็นไวอะกร้าจากธรรมชาติ หรือ cocoa (โคโคอ่า หรือโกโก้ที่เราคุ้นเคย) เห็ดถั่งเช่าสามารถช่วยต่อสู้กับความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ รักษาอาการปวดเมื่อยอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ และป้องกันอาการเจ็บป่วยอ่อนแอ
 
งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า เห็ดถั่งเช่าทิเบต สามารถเพิ่มสมรรถภาพความแข็งแรง ความอดทนของร่างกาย เนื่องมากจากพวกมันออกฤทธิ์เพิ่มและสร้าง ATP  (Adenine Tri-Phosphate คือแหล่งพลังงานพร้อมใช้ของร่างกาย)  ที่มีส่วนช่วยในการออกกำลังกายได้  เห็ดถั่งเช่านี้ประกอบไปด้วย adenosine ซึ่งเป็น nucleic acid 
 
ในปี 2007 the Hong Kong University of Science and Technology ค้นพบว่าการผลิตของ ATP ที่สูงขึ้นจะช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น และขยายระยะเวลาในการออกกำลังกายแบบหนักๆ หรือออกกำลังแบบขั้นสูง ได้นานยิ่งขึ้นเช่นกัน