Skip to content

การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

โรความดันโลหิตสูงที่เสี่ยงสำหรับผู้ใหญ่ในยุคนี้ มีการสำรวจที่พบว่าประชากรโลกในวัยผู้ใหญ่ 25-30% ต่างป่วยเป็นโรความดันโลหิตสูง และโน้มแนวที่จะมีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้นก็มีสูงขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ โรคความดันโลหิตสูงก็ยังเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกถึง 50 ล้านคนอีกด้วย โรคความดันโลหิตนั้นรุนแรงและน่ากลัว แต่ก็ยังมีวิธีป้องกัน โดย 7 แนวทางป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเหล่านี้จะสามารถปกป้องคุณให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงได้

1.ควบคุมอาหารเพื่อให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
การควบคุมน้ำหนักตัวให้มีค่าตามมาตรฐานดัชนีมวลกายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในการป้องกันตัวคุณเองจากโรคความดันโลหิตสูง การควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้หนักจนเกินไปและระมัดระวังในการเพิ่มน้ำหนักตัวนั้นจะช่วยให้คุณสามารถปลอดภัยจากโรคความดันโลหิตสูงได้

2.รับประทานโซเดียม หรือเกลือให้น้อยลง
โซเดียมที่อยู่ในเกลือหรือเหล่าอาหารที่มีความเค็มสูง เช่น น้ำปลา ปลากกระป๋อง ซีอิ้ว ฯลฯ อาหารเหล่านี้ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างแน่นอน และถ้าหากคุณอยากจะสุขภาพดีและเหลีกเลี้ยงจากโรคความดันโลหิตสูงนั้น ควรรับประทานรับประทานอหารที่มีโซเดียม ในปริมาณที่น้อยลง ช่วยทำให้ร่างกายของคุณสามารถคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ

3.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ให้น้อยลง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์มากเกินไปเหมือนเป็นการเชื้อเชิญโรคภัยต่าง ๆที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ถ้าหากคุณอยากจะปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ รวมถึงโรคความดันโลหิตสูง การดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์น้อยลง ไม่เกิน 2 แก้วต่อวันจะช่วยคุณได้ หากดื่มมากนอกจากจะความดันสูงแล้ว โรคเบาหวานจะถามหาอีกด้วย

4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
กีฬาเป็นยาวิเศษ การออกกำลังกายก็คือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอย่อมสามารถช่วยปกป้องคุณจากโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างแน่นอน

5.พักผ่อนให้เพียงพอ
พักผ่อนให้เพียงพอสามารถช่วยให้ร่างกายของคุณได้บำรุงดูแลซ่อมแซมได้ การพักผ่อนไม่เพียงพอมีแต่จะให้ภัย ถ้าอยากสุขภาพดีและห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูง การพักผ่อนให้เพียงพอก็สามารถช่วยปกป้องคุณได้จากโรคความดันโลหิตสูง

6.ตรวจความดันโลหิต
แนวทางการป้องกันความดันโลหิตสูงนั้นก็คือการหาโอกาสไปตรวจความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือถ้าจะให้ดีก็ควรไปตรวจความดันโลหิตปีละ 1 ครั้งกับแพทย์หรือโรงพยาบาลใกล้ที่พักของคุณ

7.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบโภชนาการอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารมารับประทานอาหารให้ครบ 5 มื้อและตัดอาหารประเภทที่ไร้ประโยชน์ อย่าง น้ำหวาน,น้ำอัดลม รวมถึงฟาสต์ฟู้ด ให้น้อยลง อาหารเค็ม และหันมารับประทานอาหารที่มีผัก ผลไม้เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรง และยังสามารถช่วยปกป้องคุณจากโรคภัยต่างๆ อย่าง ความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่มีวิธีการป้องกันได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โรคความดันโลหิตสูงนั้นน่ากลัวและรุนแรง เพราะฉะนั้นหันมาป้องกันตัวเองไว้ก่อนที่จะป่วยนั้นจะดีกว่าอย่างแน่นอน