Skip to content

ยารักษาเบาหวาน

          สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือสำหรับคนที่ดูแลใกล้ชิดย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่คือ ยาสำหรับกินและยาสำหรับฉีด ซึ่งยาสำหรับฉีดจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่หนึ่งแต่อยากกินและยาฉีดสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่สอง ซึ่งการกินยานั้นสิ่งที่สำคัญมากคือต้องทำตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอกินยาให้ตรงเวลา ปัจจุบันทั้งยากินและยาอินซูลินได้ถูกพัฒนามาให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วยสิ่งที่สำคัญที่ผู้ป่วยต้องพึงกระทำคือควบคุมอาหารให้ดีรับมันตรวจเช็ควัดระดับน้ำตาลหลังรับประทานอาหารเสมอ

ยาเบาหวานชนิดต่างๆในปัจจุบันแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มด้วยกันประกอบด้วย

1. ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย
ยากลุ่มนี้จัดเป็นยากลุ่มลดระดับน้ำตาลมักใช้กับคนที่มีระดับน้ำตาลไม่สูงมากนักซึ่งยากลุ่มนี้จะกระตุ้นให้ตับอ่อนหลังอินซูลินออกมามากขึ้นหลังอาหาร ซึ่งต้องกินก่อนอาหารเพื่อให้มีระดับอินซูลินที่สูงขึ้นเพียงพอกับระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากกินอาหารเข้าไปแล้วแต่มีผลข้างเคียงคือ อาการไม่สบายท้อง อาจเกิดการคลื่นไส้หรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

2. ยากลุ่มไบกัวไนด์
ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ในการลดการสร้างน้ำตาลกลูโคลสออกมาจากตับ แต่จะช่วยส่งเสริมให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้น โดยที่ยากลุ่มไบกัวไนด์ เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่สองหรือในรายที่มีลักษณะอ้วน ส่วนผลข้างเคียงที่ต้องควรระวังคืออาการท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนและไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไต

3. ยากลุ่มอัลฟ่า-กลูโคสิเดส อันฮิบิเตอร์
อยากกลุ่มนี้แพทย์จะแนะนำให้ทานยาพร้อมกับอาหารคำแรกโดยยากลุ่มนี้คือการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต เช่น แป้ง ขนมปัง ข้าวเ มื่อดูดซึมได้ช้าลงจะส่งผลให้ระดับน้ำตาลไม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนอาการข้างเคียงจะเป็นอาการเกี่ยวกับระบบท้องเช่นเดียวกันเช่นอาการอีกแก๊สท้องอืดปวดท้องเป็นต้น

4.ยากลุ่มไธอะโซลิไดโอน
ยากลุ่มนี้ช่วยทำออกฤทธิ์ให้อินซูลินทำงานที่กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น ลดอาการดื้ออินซูลิน ช่วยลดระดับไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์

5. ยากลุ่มไกลไนด์
อยากกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ลดการสร้างกลูโคสจากตับแต่จะกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินมากขึ้น เป็นยาที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่สอง

          อีกหนึ่งประเพณีการรักษาก็คือการฉีดอินซูลิน ขออธิบายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโดยปกติแล้วอินซูลินจะถูกผลิตออกมาตามธรรมชาติจากตับอ่อน อินซูลินถือเป็นตัวช่วยในการนำกูโคลสเข้าสู่กระแสเลือด หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วกลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายคนเราได้ถูกนำมาใช้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่หนึ่งมีภาวะตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เองตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงต้องใช้การฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนเนื่องจากอินซูลินเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่สามารถรับประทานลงไปได้จึงต้องใช้การฉีดผ่านเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ใช้งานได้เลยโดยไม่ผ่านกระบวนการย่อยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่สองแพทย์อาจให้การรักษาด้วยการกินยา และการฉีดอินซูลินร่วมกัน แต่อย่างไรก็ดีผู้ป่วยเบาหวานเมื่อมีอายุมากขึ้นระดับน้ำตาลมักไม่ลดลงสืบเนื่องมาจากอวัยวะต่างๆทำงานได้ประสิทธิภาพลดน้อยลง ตับอ่อนก็เสื่อมไวเสื่อมประสิทธิภาพไปตามกาลเวลาไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ดิฉันเช่นเดิม ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานที่อายุมากอาจต้องใช้การฉีดอินซูลินร่วมด้วย
          สำหรับการรับประทานยาเม็ดนั้นก็มีข้อควรระวังว่าควรกินยาให้สม่ำเสมอ ตรงเวลา ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดี ควรวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่หลังรับประทานอาหารไม่เกิน 2 ชั่วโมงเพื่อตรวจดูว่าอาหารแต่ละอย่างหรือการกินยาของเราส่งผลยังไงต่อระดับน้ำตาลในเลือดบ้างซึ่งจะนำไปสู่การปฎิบัติตัวควบคุมอาหารได้อย่างถูกต้อง วันไหนหากลืมกินยาไม่ควรนำไปรับประทานชดเชยในวันถัดไป ควรพกยาติดตัวไว้ตลอดเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำหรือน้ำตาลสูง สุดท้ายในการบริโภคอาหารควรเพิ่มอาหารที่มีไฟเบอร์อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต เช่น ข้าวหรือแป้ง ควรเลือกอาหารที่ไม่ผ่านการขัดสีอยู่เพราะจะมีปริมาณไฟเบอร์มากกว่า เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนมปังโฮลวีท เนื่องจากไฟเบอร์จะออกฤทธิ์ช่วยไม่ให้ดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเร็วเกินไป