Skip to content

ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรช่วยรักษาโรครูมาตอยด์

โรครูมาตอยด์ถั่งเช่าเป็นสมุนไพรช่วยรักษาโรครูมาตอยด์

โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย โรครูมาตอยด์ป็นโรคเรื้อรังที่มีกลไกเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่มองว่าเยื่อบุบริเวณข้อต่อร่างกายนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงเกิดการต่อต้านของร่างกายทำลายอวัยวะของตัวเอง มีงานวิจัยที่ต่างประเทศพบว่า ในสหรัฐอเมริกาเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์กว่า 1.5 ล้านคน ซึ่งโรคดังกล่าวมักพบมากในคนที่มีช่วงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 3 เท่า

อาการของโรคข้อรูมาตอยด์ที่พบบ่อยที่สุดคือ ผู้ป่วยรูมาตอยด์ จะมีอาการค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมักจะวินิจฉัยได้หลังจากมีอาการหลายเดือนแล้ว โดยเริ่มต้นจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร และตามมาด้วยอาการที่เกิดจากข้ออักเสบที่เป็นลักษณะ ของโรคข้อรูมาตอยด์ มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่จะเริ่มต้นด้วยอาการของข้ออักเสบเลย นอกจากนี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองโตและม้ามโตร่วมด้วย

อาการของข้ออักเสบคือ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมตามข้อโดยพบที่ข้อขนาดเล็กๆเช่น ข้อนิ้วมือ ฝ่ามือ ข้อนิ้วเท้า และฝ่าเท้า มากที่สุด ส่วนข้ออื่นๆที่พบได้เช่น ข้อของข้อมือ ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อเท้า ข้อศอก ข้อสะโพก ข้อกระดูกสันหลังส่วนคอ แต่จะไม่พบที่ข้อปลายนิ้วมือและที่ข้อกระดูกสันหลังส่วนเอว ดังนั้นถ้ามีอาการปวดเอวเรื้อรังไม่ควรนึกถึงโรคข้อรูมาตอยด์

ถั่งเช่าและเห็ดหลินจือช่วยรักษารักษาโรครูมาตอยด์ได้อย่างไร

ถั่งเช่าและเห็ดหลินจือ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การใช้สมุนไพรทั้งสองชนิดนี้สามารถควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ถั่งเช่าและเห็ดหลินจือไปช่วยยับยั้งเซลล์ภูมิคุ้มกันป้องกันปฏิกิริยาผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อข้อต่อ และลดการต้อต้านเนื้อเยื่อที่ข้อต่อให้เป็นธรรมชาติและยังช่วยปรับการทำงานของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล