Skip to content

สมุนไพรรักษาเบาหวาน

สมุนไพรรักษาเบาหวาน

ปัจจุบัน ประชากรทั่วโลกมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพื่อชึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจากสมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ พบว่าประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคเบาหวานมากถึง 382 ล้านคน  และภายในปี พ.ศ.2578 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานน่าจะเพิ่มมากถึง 600 ล้านคน
ในจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน มีผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานถึง 175 ล้านคน คิดเป็น 45% เลยทีเดียวผู้สูงอายุ 40-59 ปี เป็นช่วงพี่พบว่าเป้นเบาหวานมากที่สุดและมีแแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน 80% อยู่ในฐานะปลายกลาง – ยากจน และส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัยและไม่ออกกำลังกาย

อาการโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ โดยปกติเวลาที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ร่างกายจะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนอาหารจำพวกแป้ง เช่น ข้าว ขนมปัง เส้นก๊วยเตี๋ยว ของหวาน ฯลฯ ให้เป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานแต่คนที่เป็นเบาหวานนั้น  ร่างกายหลั่งฮอนโมนอินซูลินลดลงหรือการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินลดลงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะทำให้ร่างกายเกิดความเสื่อมไปทั้งระบบตั้งแต่หลอดเลือดเปราะบาง ไตเสื่อม ระบบประสาทเสื่อม มือเท้าชา อาจทำให้ตาบอดและไตเสื่อมนำไปสู่การฟอกไตได้

อาการที่พบบ่อยในผู้เป็นเบาหวานมีเป็นอาการจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโดยตรง และอาการเนื่องจากโรคแทรกซ้อน ได้แก่

✔ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อย เมื่อระดับน้ำตาลสูงมากกว่า 180 มก./ดล.ร่างกายจะพยายามขับน้ำตาลออกนอกร่างกายโดยการปัสสาวะออกมา ซึ่งทำให้สูญเสียน้ำไปด้วย จึงปัสสาวะบ่อย คอแห้ง หิวน้ำ
✔หิวบ่อย น้ำหนักลด อ่อนเพลีย การที่อินซูลินไม่สามารถนำเอาน้ำตาลกลูโคสไปส่งให้อวัยวะต่างๆใช้เป็นพลังงานได้ ร่างกายจึงพยายามสลายพลังงานออกมาจากไขมันและกล้ามเนื้อออกมาใช้ ทำให้กล้ามเนื้อลีบ จึงมีอาการอ่อนเพลีย หิวบ่อย และน้ำหนักลด
✔แผลหายยาก มีการติดเชื้อตามผิวหนังง่าย เกิดฝีบ่อย ภาวะน้ำตาลสูง ทำให้ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดเชื้อโรคลดลง จึงติดเชื้อง่าย
✔คันตามผิวหนัง มีการติดเชื้อราง่าย สาเหตุของการคันเกิดขึ้นได้หลายอย่าง เช่น ผิวหนังแห้งเกินไป หรือการอักเสบของผิวหนังซึ่งพบได้บ่อยในผู้เป็นเบาหวาน
✔ตาพร่ามัว มีสาเหตุหลายประการ เช่น อาจเป็นสายตาเปลี่ยน (สายตาสั้นลง) เมื่อน้ำตาลในเลือดสูงและน้ำตาลไปคั่งอยู่ในตาหรือตามัว อาจเกิดจากต้อกระจก หรือจอประสาทตาผิดปกติ จากโรคเบาหวาน
✔ชาปลายมือปลายเท้า
✔หย่อนสมรรถภาพทางเพศ เนื่องจากน้ำตาลที่สูงนานๆ ทำให้เส้นประสาทเสื่อม การรับความรู้สึกลดลง จึงชาหรือไม่รู้สึกเจ็บปวด ทำให้เกิดแผลที่เท้าตามมา

สาเหตุของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานนั้นมีสาเหตุดังนี้
1.พันธุ์กรรม ถ้าหากคนในครอบครัวหรือพ่อแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน ก็มีความเป็นไปได้ที่สามารถป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ตั้งแต่กำเนิด แต่ถ้าไม่เป็นก็สามารถยับยั้งได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

1.พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ มีสารอาหารไม่ครบ ไม่ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมากติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ก็มีโอกาสทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

3.ตับอ่อนมีการทำงานผิดปกติ ถ้าหากตับอ่อนที่มีหน้าที่ผลิตอินซูลีนทำงานผิดปกติ ก็ย่อมสามารถทำให้เกิดโรคเบาหวาน

4.การออกกำลังกายน้อย ถ้าหากเป็นผู้ไม่ชอบออกกำลังกาย ไม่ได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลังก็จะทำให้ร่างกายสะสมน้ำตาลในเลือดไว้เป็นปริมาณมากและนั้นจะทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้

5.ความอ้วน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้เนื่องจาก ไขมันในร่างกายทำให้เกิดภาวะต่อต้านอินซูลิน และเมื่อร่างกายต่อต้านอินซูลินก็จะทำให้คุณภาพในการควบคุมปริมาณน้ำตาลและไขมันในร่างกายต่ำลง ซึ่งจะทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานนั้นมีโอกาสเกิดได้จาก พฤติกรรมการใช้ชีวิตได้หลากหลายสาเหตุ และเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายก็เป็นเรื่องใกล้ตัว หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ชีวิต หันมารับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยลง รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์มากขึ้น ออกกำลังกายมากขึ้น ก็จะสามารถป้องกันตัวเองจากโรคเบาหวานได้