Skip to content

สารอาหารในเห็นหลินจือ

สารอาหารในเห็ดหลินจือแดงสกัดของเรานั้น ได้รับการเพาะเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องความชื้น แสงสว่าง และสารอาหารที่ได้รับ ส่วนขั้นตอนการแปรรูป ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ เพราะถือเป็นกระบวนการที่จะสกัดสารโพลีแซคคาไรด์จากตัวเห็ดเองออกมาให้ได้มากที่สุด เห็ดหลินจือมีสารสำคัญในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ สารไตรเทอร์พินอยด์ นิวคลีโอไทด์ สเตียรอยด์ แอลคอลอยด์ โปรตีน กรดไขมัน และสารสำคัญอื่นๆ ที่ส่วนส่งเสริมให้เห็ดหลินจือทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากงานวิจัยทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ได้สรุปตรงกันว่าเห็ดหลินจือมีสารออกฤทธิ์เป็นยาหลายชนิด ดังนี้

สารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide)

เป็นสารประกอบเชิงซ้อนของน้ำตาลที่จับตัวเรียงกันที่อาจเกาะติดกับโปรตีนหรือสารอื่นๆ ที่สำคัญทางยาเช่น