Skip to content

อาการความดันโลหิตสูง

 อาการความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงโดยส่วนมากแล้ว ไม่สามารถตรวจพบได้เป็นเวลาหลายปี นั้นคือถ้าคุณไม่ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำจากแพทย์ อาการเริ่มแรกนั้นจะยังไม่ปรากฏจนกว่าร่างกายของคุณจะเสียหายอย่างรุนแรง นั่นคือเหตุผลที่เราควรใส่ใจกับอาการทั่วไปบางอย่างที่เป็นสัญญาณของโรคความดันโลหิตสูง เพื่อตรวจสอบกับแพทย์ของคุณและดูว่าคุณสามารถทำอย่างไรเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงได้บ้างนอกจะทานยาเคมีที่ทานไปนานก็อาจทำให้ไตเสื่อม

อาการของโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ อาการปวดศีรษะ มีเลือดกำเดาไหล หายใจถี่ คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามัว ตอนนี้อาการเพียงอย่างเดียวมักไม่มีอะไรที่จะต้องตื่นตระหนก อย่างไรก็ตามหากคุณมีอาการสองหรือหลายครั้งในเวลาเดียวกันให้ไปพบแพทย์
แต่สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การตรวจร่างกายเป็นประจำปี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังเกตความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนของโรค

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง

– คนที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
– โรคอ้วน
– ชอบทานอาหารรสจัด หวานจัด มันจัด เค็มจัด
– สูบบุหรี่
– มีประวัติครอบครัวเป้นโรคความดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า การละเลยอาการความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงในชีวิตของคุณได้นี่คือบางส่วนของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความดันโลหิตสูง:

    -โรคไตเรื้อรัง
    – เส้นเลือดสมองแตก
    – หัวใจล้มเหลว
    – โรคเบาหวานตามมา
    – สูญเสียอวัยวะ เช่น ความเสียหายตา
  ฯลฯ