Skip to content

อาการโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์คืออะไร?

ในยุคปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์เป็นที่รู้จักดี ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุ 60 – 65 ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าคนที่อายุต่ำกว่านี้จะมีโอกาสเป็นได้แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก สำหรับอาการนั้นผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการที่แสดงให้เห็นหรือระยะของโรคแตกต่างกันไป โดยในระยะแรกอาจจะมีแค่ความเครียดหรือจำสิ่งใหม่ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ แต่เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่สามารถทำอะไรเองได้เหมือนเดิมและสุดท้ายสามารถอาจเกิดอันตรายจนถึงการเสียชีวิต

เนื่องจากความอันตรายของโรคนี้ ในต่างประเทศได้มีการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ยเกิน 60 ปีขึ้นไปนั้นมีภาวะสมองเสื่อมประมาณ 1% และเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกๆห้าปีและที่โชคร้ายคือโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่มันจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาของการป่วย

ระยะของโรคอัลไซเมอร์
นักจิตแพทย์ชาวเยอรมันผู้ซึ่งเป็นคนพบโรคนี้คือ อาลอยส์ อัลไซเมอร์ ได้กล่าวไว้ว่าโลกนี้มักพบในคนที่อายุ 65 ปีขึ้นไปโดยผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้ชายโลกนี้มีสาเหตุมาจากหลายหลายประการ เช่น
– พันธุกรรม
– คนที่ใช้สมองน้อย หรือไม่มีกิจกรรมอะไรที่ค้องใช้ระบบการคิด วิเคราะห์มาก
– คนที่มีปัญหาโรคประจำตัวอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบประสาท เช่น โรคหัวใจ ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ปกติ รวมถึงสมอง , โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น
– ความเครียดสะสม การได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน พักผ่อนไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น

ระยะและอาการของโรค
ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคแบ่งเป็นสี่ระยะประกอบด้วย
1. ระยะก่อนเสื่อม จะสังเกตุได้ว่า อาจมีการสูญเสียความจำในระยะสั้นๆไป อาจเริ่มเห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนไป
2. ระยะเริ่มเสื่อม เกิดภาวะอาการสูญเสียการรู้ตัว การทำอะไรบางอย่างเริ่มลืมและทำไม่เป็น อาจมีอาการซุ่มซ่าม เสียความทรงจำระยะยาวบางส่วน
3. ระยะเสื่อมกลาง เริ่มมีอาการบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารคำพูดบางคนนึกคำที่จะพูดไม่ออกหรือมีคำพูดแปลกแปลกออกมาดื่มให้กับนิ่งไปเลยเริ่มทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำเองไม่ได้ สับสนและรู้สึกแปลกแยก อาจเกิดการหนีออกจากบ้านตามมา
4. ระยะสุดท้าย เป็นภาวะที่ผู้ป่วยน่าเห็นใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถพูดได้เลย ลืมวิธีการพูด อ่อนเพลีย ไม่มีอารมณ์ใดๆ (ไร้อารมณ์เนื่องจากลืมความรู้สึก) กล้ามเนื้ออ่อนแรงถึงขั้นนอนเป็นอัมพาต และสุดท้ายผลข้างเคียงอื่นๆ จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เช่น อาการกล้ามเนื้อ่อนแรง แผลกดทับ เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างโรคอัลไซเมอร์กับอาการหลงลืมตามอายุมีความต่างกัน กล่าวคือ การหลงลืมตามอายุที่สูงขึ้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมของเซลล์สมองแต่อัลไซเมอร์จะลืมเรื่องต่างๆไปเลย แม้กระทั่งการกิน การพูด ก็ไม่สามารถทำได้ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เช่น คนแก่ที่เห็นคนเคยรู้จักเดินผ่านอาจจะยังจำชื่อไม่ได้ในตอนแรกแต่ก็จำได้ว่าเคยรู้จักกันและพยายามนึกว่าคนนั้นชื่ออะไร แต่ผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์จะจำไม่ได้เลยว่าเคยรู้จักกันมาก่อน

วิธีการป้องกันและการรักษาโรคอัลไซเมอร์
– ออกกำลังกาย เพราะเวลาออกกำลัง ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟิน ส่งผลให้เกิดความสุข ทำให้สมองแข็งแรง
– รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ เช่น ปลา (มีส่วนช่วยเรื่องสมอง) ผักใบเขียว เป็นต้น
– ฝึกการใช้สมองอยู่เสมอๆ เช่น เล่นเกมส์ที่ฝึกการคิด เล่นดนตรี ไม่ให้สมองหยุดการทำงาน

ในกรณีที่เริ่มเป็นแล้วควรพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและยา พร้อมวิธีการดูแลหรือการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลของคนใกล้ชิด นอกจากนี้ครอบครัวยังควรเข้าใจผู้ป่วยอย่างมากเนื่องจากผู้ป่วยมีความน่าเห็นใจ ครอบครัวหรือผู้ดูแลควรเข้าใจ และไม่ใช้อารมณ์ในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ในด้านอาหารเสริมเพื่อบำรุงยังมีเห็ดสำคัญอีกสองชนิดที่มีส่วนช่วยเรื่องการบำรุงสมองและลดภาวะอาการเสื่อมของเซลล์สมองประกอบไปด้วย
1. เห็ดถั่งเช่า เนื่องจากคุณสมบัติการต่อต้านความเสื่อมอนุมูลอิสระส่งผลให้เห็ดถั่งเช่าสามารถช่วยลดอัตราการตายของเซลล์สมองจึงส่งผลให้ระบบประสาทและความจำดีขึ้น
2. เห็ดหลินจือ นอกจากจะช่วยเรื่องบำรุงรักษาอาการทั่วๆไปแล้ว เห็ดหลินจือยังถูกนำมาใช้รักษาเรื่องการเสื่อม การถดถอยของความจำอีกด้วย จากคุณสมบัติเรื่อง เห็ดแห่งอายุวัฒนะของเห็ดหลินจือเองนั้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาว่าเห็ดชนิดนี้ ช่วยปรับปรุง ความสามารถในการเรียนรู้จดจำได้ดีขึ้น และส่งผลดีต่อระบบประสาทโดยรวม