Skip to content

เบาหวานกับโรคซึมเศร้า

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคระบาดกระจายตัวอยู่ทั่วโลก ปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีภาวะน้ำหนักมากเกินไปและโรคอ้วนที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพรวมถึงการไม่ออกกำลังกายตามที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตก นอกจากจะส่งผลทางด้านร่างกายแล้ว โรคเบาหวานมักจะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของต่อมไร้ท่อที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคทางจิตเวชด้วย เช่น ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพ การกิน ระดับน้ำตาลในเลือด การรู้ว่าตนเองต้องได้รับการรักษาไปตลอดชีวิต ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่ภาวะเจ็บป่วยทางจิตใจต่อไปได้ โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานเกือบร้อยละ 20 มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน โดยผู้ป่วยเบาหวาน 3 คนที่ได้รับการวินิจฉัยและรับการบำบัดด้วยเห็ดถั่งเช่าพบว่า 2 คน มีอาการดีขึ้น

เช่นเดียวกันกับเห็ดชนิดอื่น ๆ ถั่งเช่าทิเบต หรือ Cordyceps Sinensis (CS) มีปริมาณของไขมันและคาร์โบไฮเดรตจำนวนน้อย จึงเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยที่เป็นทั้งโรคเบาหวานและโรคอ้วน โดยถั่งเช่าทำหน้าที่เพื่อนระดับอินซูลินในขณะเดียวกันก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

ตามที่กล่าวไปแล้วว่าถั่งเช่า มีส่วนช่วยในเรื่องภาวะทางอารมณ์ ช่วยเรื่องระบบสารสื่อประสาทให้สมดุลขึ้น ซึ่งสารประกอบอย่างวานาเดียมในถั่งเช่ายังออกฤทธิ์คล้ายกับอินซูลินในร่างกาย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเรื่องความรู้สึก การรับรู้ทั่วๆไป และยังมีส่วนช่วยในการปรับให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้น

สรุปแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานควรดูแลตนเองให้ดี ทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีวินัยในตัวเอง พบแพทย์สม่ำเสมอ ออกกำลังกาย และที่สำคัญคือรู้เท่าทันตัวเอง มองโลกในแง่ดี โดยไม่นำเอาปัญหาความเจ็บป่วยอย่างเบาหวานมาบั่นทอนจิตใจ ก็จะทำให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นได้