Skip to content

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

เบาหวาน ความดันสูงผู้ป่วยเบาหวาน 20-60% มักมีปัญหาโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ซึ่งเกณฑ์วัด 140/90 ขึ้นไป โรคความดันโลหิตสูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคเบาหวานขึ้นตา โรคไต โรคระบบประสาท ผู้ป่วยเบาหวานควรดูแลตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหหิตให้ต่ำกว่า 140/90

การดูแลรักษษผู้ป่วยความดันโลหิตสูง สามารถที่จะปรับพฤติกรรมการปรับประทานอาหาร ำ หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ  งดทานอาหารที่เค็มจัด หรือมีปริมาณโซเดียวในปริมานสูง ซึ่งโซเดียมเป็นองค์ประกอบ ของเกลือ อาหารที่มีโซเดียมสูงจะนำไปสู่โรคเรื้อรังอันตรายมากมาย และอาจนำมาสู่ภาวะโรคไตเรื้อรังได้อีกด้วย

อาหารประเภทไหนบ้างที่มีปริมาณโซเดียมสูง

– อาหารกระป๋อง
– อาหารที่ทานคู่กับข้าวต่ำ เช่น ผักดอง ไข่เค็ม ไซโป่ว ฯลฯ
– อาหารแปรรูปต่างๆ ไส้กรอก หมูยอ หมูแผ่น หมูหยอง
– ซอสปรุงรส ซอสมะเขือเทศ น้ำสลัด
ปัจจุบันมีอาหารที่ขายสำเร็จรุปตามร้านสะดวกซื้อเป้นจำนวนมากและอาหารแต่ละประเภทล้วนมีปริมาณโซเดียมสูงทั้งนั้นและนำก่อนรับประทานให้อ่านฉลากโภชนาการก่อนบริโภคทุกครั้ง