Skip to content

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

อันตรายจากเบาหวานเบาหวานเป็นโรคที่มีน้ำตาลในเลือดมากผิดปกติ  เกี่ยวข้องกับสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า  อินซูลิน  ซึ่งตับอ่อนผลิตขึ้น สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคเบาหวาน  คือ  ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลย   และอีกสาเหตุหนึ่ง  คือ  มีอินซูลินเพียงพอแต่ร่างกายไม่
สามารถใช้อินซูลินในการควบคุมระดับน้ําตาลได้ ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานที่เห็นได้ชัด  เช่น  อ้วน หรือ อ้วนลงพุง   มีพ่อ  แม่  พี่  หรือน้องเป็นโรคเบาหวาน  มีความดันโลหิตสูง  มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานสามารถเกิดได้ทุกระบบได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา โรคไต โรคแทรกซ้อนที่ขา โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท ความดันโลหิตสูง โรคทางช่องปาก โรคผิวหนัง

  • ทางตา เป็นที่ทราบกันดีว่าเลือดถูกส่งไปเลี้ยงยังอวัยวะต่างๆ ส่งผลให้อวัยวะนั้นๆเกิดความผิดปกติ เช่นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตาอาจทำให้ดวงตาในช่วงแรกแรกยังไม่มีอาการใดๆแต่เมื่อเป็นมากขึ้นตาเริ่มพร่ามัวเกิดอาการจอประสาทตาเสื่อม สุดท้ายอาจจะทำให้ตาบอดได้หากไม่ควบคุมเบาหวาน
  • โรคไต ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลกระทบต่อเส้นเลือดแดง มีขนาดเล็กเล็กลง จนส่งเลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงไตของคนคนที่เป็นเบาหวานก็จะเริ่มเสื่อมลงจนเข้าสู่ภาวะไตวายจึงต้องฟอกไต
  • อัตรายจากหลอดเลือด เส้นเลือดแดงขนาดใหญ่ที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงสมองเมื่อเส้นเลือดตีบ ก็จะทำให้หัวใจขาดเลือดเกิดสภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้
  • อาการชา ผู้ป่วยมักจะสูญเสียประสาทรับความรู้สึกเริ่มจากบริเวณปลายนิ้วเท้า มักมีอาการทั้งสองเท้า และลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ นอกจากอาการชาเหมือนเป็นเหน็บ ความรู้สึกสัมผัสอาจลดลงหรือไม่รู้สึกเลย รวมทั้งไม่รับรู้ความร้อนเย็นด้วย นอกจากนี้อาจมีอาการชาบริเวณมือสองข้างร่วมด้วย ผลของอาการชาที่เป็นที่เท้าทั้งสองข้าง ทำให้ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเกิดบาดแผล เกิดการบาดเจ็บที่เท้าได้ง่าย แผลที่เกิดขึ้นได้รับการดูแลรักษาล่าช้า นำไปสู่การติดเชื้อลุกลามจนอาจต้องตัดขาได้ในบางราย

ถั่งเช่าแคปซูล ราคา, ถั่งเช่า ซื้อที่ไหน, สรรพคุณถั่งเช่า, ถั่งเช่า pantip, ถั่งเช่า ม.เกษตร, สรรพคุณถั่งเช่าสกัด, ถั่งเช่า ทิเบต